Angol gyerekeknek


A nyelvoktatás során az angol gyerekeknek történő tanításában intenzív szerepet kap a nyelv megismertetése és megszerettetése, társalgás centrikus alapszókincs és az általános beszédpanelek elsajátítása, dalok és mondókák tanulása, hogy az angol gyerekeknek is könnyen tanulható, fejleszthető legyen.
Nálunk az Angol gyerekeknek oktatás lehetővé teszi, hogy az angol tanfolyam végére a kezdeti passzív angol nyelvtudás aktívvá váljon.
 

 • Tevékenység - központú angol nyelvoktatás,
 • Az angol gyerekeknek is élményszerű lesz a nyelvtanulás alatt
 • A korai angol nyelvoktatás révén pozitív hatást gyakorlunk a gyerekek nyelvi kompetenciáira,
 • Idegen nyelvi CD-k gazdag használata,
 • Olyan szövegekkel és munkaformákkal dolgozunk, melyek felkeltik a gyerekek érdeklődését kíváncsiságát, elgondolkodtatják, vagy éppen megnevettetik őket, így az Angol gyerekeknek lehetőséget nyújt nekik, hogy szabadon szárnyalhasson a fantáziájuk,
 • Módszereimet pedagógiai tapasztalataimra építve, a kisgyermekkorra jellemző kíváncsiság, tudásszomj, kommunikációs igény, utánzási készség és képesség, a beszéd-centrikus, cselekedtető, szemléltető, érzékelő idegen nyelvi nevelés kipróbálására alapozom,
 • Törekszem arra, hogy az Angol gyerekeknek nyelvoktatás során a gyermekek a már megismert nyelvi elemeket egyre nagyobb mértékben, spontán módon és rugalmasan tudják alkalmazni.
 

AZ ANGOL GYEREKEKNEK NYELVOKTATÁS ELŐNYEI

 • idegennyelv-elsajátítás,
 • idegen nyelvi kommunikatív kompetencia, a használható nyelvtudás megalapozása és fejlesztése,
 • a gyermekek inter- és multikulturális nevelése, hogy az angol gyerekeknek önállóan tanulható legyen,
 • a „mennyiségi” célok (tételes nyelvtudás) mellett, illetve részben helyett kiemelkedő legyen,
 • fontosak a „minőségi” célok (a nyelv eszközével történő nevelés) elérése,

 

Az Angol gyerekeknek nyelvoktatás során figyelünk arra, hogy az angol gyerekeknek is életszerű helyzetekben, a mindennapi életbe integrált módon tanítsuk, tehát úgy ismerkedhessenek meg az idegen nyelvvel, ahogy azt anyanyelvükkel is tették, illetve teszik. Az Angol gyerekeknek tanfolyam során kihasználjuk az életkori sajátosságból adódó beszédfejlődés legintenzívebb szakaszát, amit „fogékony életszakasznak” is hívunk (amikor az egyén bizonyos ismereteket, készségeket, jártasságokat hatékonyabban sajátít el, mint más életszakaszokban). A kisgyermekkorban megkezdett idegen nyelv tanulása nagymértékben a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Az angol gyerekeknek azért is tanítható könnyebben ebben az életkorban, mert az anyanyelv elsajátítása még nem zárult le véglegesen, így a gyermek mindazt a könnyedséget és magától érthetőséget, amivel anyanyelvi kompetenciái fejlesztésén munkálkodik, átviszi az idegen nyelvre is. Később aztán, mikor az anyanyelvi oktatás keretében egyre tudatosabban foglalkozik a nyelvvel, az Angol gyerekeknek nyelvoktatás segítségével ezt a tudatosságot könnyebben felhasználja majd az idegen nyelv elsajátítására, ami viszont visszahat az anyanyelv elsajátításának folyamatára. Ennek köszönhetően a két nyelv, az anyanyelv és az idegen nyelv tanulása állandó kölcsönhatásban, egymást gazdagítva történik, tehát az angol gyerekeknek ugyanolyan könnyű lesz, mint az anyanyelv elsajátítása.